دید و بازدید عید

یه دوستی نقدی داشتند به مطلب من که باید دید و بازدید هائ عید باشد. من هم که زنده ام یه همین دید بازدید ها و رفتن خذمت بزرگان در عید نوروز. برای خود من هم از قدیم ار خاطرات نوروز همین دید و بازدید ها باقی مانده است. برای بچه های ما هم باید چیزی باشد که باقی بماند. در تمام ممالک دنیا هم در ایام سال نو هم همه خانواده دور هم جمع میشوند تا سال نو را جشن بگیرند. اعتراف میکنم که من خودم طرفدار این رسم خوبم و هر ساله هم سعی میکنم بروم له بزرگان سر بزنم هرچند امسال نتوانستم به همه برسم.

البته وقت کم می اوریم. 6 روز اول 9 عروسی را رفتم. بدون عقد و مراسم دیگر. باید به یزرگان هم سر زد. پدر و مادر خود و خانم هم هستند و مهمانی هم اگر بیاید که دیگر اصلا" وفتی نمی ماند. از قول من به همه آنهائی که نتوانیتم سر بزنم سالم برسانید و عذر مرا بخواهید. از شما هم اگر ندیدمتان عذر میخواهم.

/ 0 نظر / 5 بازدید