پایتخت های ایران

اول شیراز نوشته است به پایتخت فرهنگی ایران خوش آمدید.

اول اصفهان هم نوشته شده است به پایتخت فرهنگی ایران خوش آمدید.

اول یاسوج نوشته است به پایتخت طبیعت ایران خوش آمدید

اول خرم آباد هم با معنی مشابه نوشته شده است.

اول اراک پایتخت صنعتی نوشته شده است.

کاش به این پایتخت ها بهمراه تبلیغات مربوطه بشود هدف و جهت داد تا هم زمینه های گردشگری مربوطه را فراهم نماید و هم سرمایه گذاری های بیشتری صورت ÷ذیرد و هم شهر ها دعوایشان نشود.

/ 0 نظر / 40 بازدید