ظریف اما کاری

آقای ظریف که واقعا" با ظرافت هم کار می کند بهمراه تیمش کاری کرد کارستان. خیلی مذاکرات گذشته مسخره بود. مذاکره می کردیم برای مذاکره. چیزی که آرزوی عربستان سعودی و اسرائیل و دیگر همسایگان عرب بود. دوست داشتند ما با داشتن اینهمه توان و استعداد و سرمایه گرفتار تهیه دارو و دیگر نیاز های روز مره جامعه خودمان باشیم و بعلت تحریم ها نتوانیم تهیه کنیم. تحریم بودن ما یعنی قطر بشود امپراطور نفتی و شیره مخازن ما را بمکد. یعنی از وطن ما بفروشد و خرج وطن خودش بکند. وقتی بند های توافق را خواندم واقعا" مشخص میشود که تمامی آنها با احترام دو طرفه نوشته شده است. دغدغه های دو طرف دیده شده است. خدا کند که جاسوسان عربستانی و اسرائیلی که اتفاقا" در کشور ما به راحتی هم در روزنامه ها مینویسند بهمراه منافقین از سگ هم بدتر نتوانند مانع اجرای تعهدات دولت در اجرای این توافق نامه بشوند. همه ملت خوشحالند و راه برای حماسه اقتصادی باز می شود. بنظر من حماسه سیاسی یعنی همین توافق. که هم سیاسی است و هم اقتصادی.

به طور واضح اگر حمایت رهبر؛ شجاعت هاشمی؛ همراهی خاتمی نبود به نظر من هرگز به این نقطه نمی رسیدیم.  

/ 0 نظر / 47 بازدید