برنامه 20:30 شبکه دو

داشتم میرفتم برای شرکت در جشن قبولی فرزند یکی از دوستان در دانشگاه که تلفن زنگ زد. پرسید :پالایشگاه آتش گرفت؟ گفتم کدام پالایشگاه. اخبار شبکه دو گزارش داده بود که در سایت پروژه من آتش سوزی شده است و تانک منفجر شده است. باورم نمیشد. چطور تلویزیون ملی میتواند بدون دقت و بدون حتی یک سوال از مجریان پروژه چنین خبری را منتشر نماید. تلفن پشت تلفن. دوستان؛ خانواده؛ همکاران و... یکی یکی زنگ میزنند. بعد مسولان. حراست.اطلاعات و ...

چرا چنین خبری منتشر میشود؟ هدف چیست؟

فردا قرار است بیش از ۵٠ نفر اصحاب رسانه در سایت ما باشند و مصاحبه مطبوعاتی بکنند. این مصاحبه از یک هفته قبل هماهنگ شده است. حتما" این پرسش را دارند که کجا منفجر شده و آتش سوزی کجا بوده است؟

امروز به همه جا تکذیبیه زده ایم. و سایت های اینترنتی همه تکذیبیه را منتشر کرده اند. تا فردا برای خبرنگاران یک منبع مطلع و منبع آگاه را نشانشان بدهبم.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

20:30 همیشه علاقه داره خبره دروغ بگه حتما بیشتر بهشون حال میده توی این هرکی هرکی بازی مهندس حتما خبر نداشتن چیکار کنن این اصحاب رسانه با این معضل پیدا کردن خبر حلال