یک سوال

دیشب نشسته بودم و با رها دخترم داشتم تلویزیون نگاه میکردم.

برگشت و از من پرسید:

بابا ما نقاشی شدیم یا بدنیا اومدیم.

تعجب کردم. گفتم یعنی چی بابا؟

گفت: تلویزیون میگه آدم ها رنگارنگ هستند.

راستی شاید ما نقاشی باشیم. یه نقاشی سه بعدی و شاید هم چهار بعدی. بعد سن که همان زمان هستش.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
نزدیکتر به تو

سوال قشنگی بود .انسانها متولد می شوند و همه سفید رنگ هستند و این روزگار است و خود ما هستیم که نقش حد اکثری در رنگ کردن خودمان داریم .اینطور نیست مهندس!