بی بارانی و محرم

عزا عزاست امروز

باران کجاست امروز.

روز عزاست امروز

دهقان کجاست امروز.

عاشورا آمد. با تمام خاطرات ریز و درشت. از ١۴٠٠ سال پیش که جنایت یزید صورت پذیرفت تا هیئت سید الشهدا و نوحه خوانی مرحوم بیژن لشکری دبیر زحمتکش شیمی و تعزیه های مرحوم سالار امیری در تل ریزی و شمر بازی مرحوم حمدالله شریفی در هیئت سیدا الشهدا.

باران اما کما کان شده به حرف تلویزیون های امریکائی. نمی بارد. یکریز این بی خبر از خدا میگویند دمای زمین بالا رفته؛ شرایط تغییر کرده تا آسمان هم باور بشود و بارا ن نبارد.

حالا باران که نبارد ؛‌باد هم که نیاید این وسط همه کاسه کوزه ها سر بنزین تولیدی وزرات نفت خراب میشود که کیفیت ندارد. هر چه هم خدا را شاهد میگیری که بابا باران نمی بارد چه ربطی به بنزین دارد فایده ای ندارد. اینجا باران هم سیاسی شده است.

کشاورز که با تلمبه های پیر قطره های آب را از زیر زمین با احتیاط برداشت میکند حالا دیگر دارد کم کم صدای نوحه سرائی و شیون از صدای تلمبه میشنود. لوله ها به زمین رسیده اند. آب نیست. اگر وضع به همین منوال باشد کمیته اضطرار خشک سالی حتی با هزاران ساعت اضافه کاری هم نمی تواند چاه ها را پر کند.

آب نیست؛ باران نمی بارد؛ مهترین بخش خبری شده است اخبار هوا شناسی؛‌ هوا کثیف است و چه بهتر که مدرسه ها تعطیل باشند تا اندک نشاط خیابان های شهر نیز گرفته شود. رها دخترم از دیروز عینکی شده است. و خلاصه

خدای بزرگ؛‌خدای بی مانند ؛‌خدای همه انسان های شایسته از ابراهیم تا محمد ؛‌ خدای زرتشت؛‌ خدای مسجد؛ کلیسا؛ دیر ؛ خانقاه و .... باران ؛‌باران ببار. لطفا" باران ببار. بگذار بعد از گندم برانی باشد تا مردم به کار هایشان برسد. خدا جان مردم فرق کرده اند؛‌نیاز مندی ها فرق کرده است؛‌ با ده سال پیش مقایسه نکن؛‌ باران ببار. همین امشب.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
آفتاب نیمه شب

مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است‘ تا آنجا با دین همراهند که زندگی مادی آنها را تامین کند و چون گرفتار آزمایش شوند دیندار کم است. (امام حسین ع)

همشهري

سلام. توي شهر بندرعباس هم نورابادي هاي مقيم هيئت عزاداري راه انداخته اند كه يادآور محرم نوراباد هست. همه نورابادي ها جمع هستند.....