پتروشیمی ممسنی

آقایان لازم است کسی کفش آهنی بپوشد و کمک مجریان طرح کند که طرح اجرائی بشود. طرح قرار است از خط فاینانس چین استفاده کند ولی در این راه تقریبا" آخرین طرح است. لازم است نماینده شهرستان در مجلس که تنها کس ممسنی در تهران است به کمک استاندار که در دولت ست و زورش بیشتر می رود این مهم را پیگیری کنند. سهاداران طرح که از خودشان تقریبا" فقط نامی را آورده اند باید بازخواست بشوند  وحتی باید نسبت به واگذاری سهام به دیکران نیز تلاش کرد.

/ 1 نظر / 47 بازدید
ستارشهریور

امیدوارم که هرچه زودترنتیجه ای حاصل شود.