تفنگ

محمد رضا شاه بعد از خلع سلاح عشایربزرگان طوایف را جمع می کند در تهران تا از آنها قدر دانی به عمل آید. شاه به هر کدام هدیه ای مثل زمینی، خانه ای و ... پیشکش می کند. از یکی از این بزرگان در جواب پادشاه که : چه می خواهی تا دستورش را بدهم می گوید: قربان تفنگی که امضاء شما را داشته باشد.

شاه می گوید شما را به خاطر خلع خلع سلاح عشایر دعوت کرده ام و خودم به شما تفنگ هدیه بدهم!!!

امروزه کمتر خانه ای را در ممسنی و عشایر کشور پیدا می کنی که تفنگ نداشته باشد و همین تفنگ ها جه فجایعی که به بار نیاورده اند. تیر از دست کسی در می رود و کسی بر زمین می افتد.

ده ها مورد را می توانم نام ببرم. لازم است مردم در استفاده (که ندارد) از تفنگ خودشان رعایت بیشتری کنند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
امیر سالاری

سلام کدوم محمد رضا شاه و خواهشا جناب مهندس اگه می خواهی برای تاریخ ممسني چیزی بنویسی حتما با اهل تاریخ مشورت کن تاریخ چیزی نیست که با حرفهای امروزی نگارش بشه