جاده یاسوج نوراباد

خیلی جالب است که بدانید بعد از مدت ها و سال ها سرانجام بخشی از این جاده راه اندازی شد و مسیر نورآباد به یاسوج کوتاهتر و آسانتر شد. در این رهگذر چند نکته قابل توجه است:

١- به نظر می رسد که چند روستا کشف شده اند. روستا هائی که نه برق، نه آب و نه ابتدائی ترین تسهیلات زندگی را دارند.

٢- تونل ها مانند تونل وحشت می ماند. هیچگونه زیباسازی ندارند و شایعه است که با اواین باران خراب میشوند. که من مطمئن هستم اینطور نیست. فقط چون معماری آنها تمام نشده است اینطور به نظر می رسند.

٣- از طرف نورآباد تا حدود اولین قهوه خانه آمده است و بهره برداری میشود.

 

/ 0 نظر / 75 بازدید