نورآباد

رفته بودم نورآباد. برایم واقعا" جالب بود. به دور بودن خودم از بطن مردم بیشتر پی بردم.

1-     پی بردم به اینکه انتخابات گذشته هنوز نقل هر مجلسی است. اینکه مردم از اینکه به سولات مطرح شده جواب داده نشده است چقدر ناراحت هستند. اینکه چرا به اتهامات آقای رئیس جمهور به آقایان ناطق و رفسنجانی رسیدگی نشد. یا اینکه به مسائل مالی آقای رئیس جمهور که توسط آقای کروبی مطرح گردید چرا جواب ندادند. یا اینکه آیا واقعا" رئیس جمهور دروغ می گوید؟

2-     ماهواره همه جا هست. نه یکی و نه دو تا. 3 تا در هر پشت بام و یا حیاطی.

3-     اینکه جوانان دارند از دین فاصله می گیرند. بی حوصله می شوند. توان تحملشان از کم هم کمتر میشود.

4-     و جومونگ که حتی در هنگام مراسم ختم هم نباید فراموش بشود.

5-     و اینکه بی بارانی متوالی دارد زمین ها را به کام زمین خواران می کشاند تا کوچ ها و دستفروشی درکنار خیابان ها رونق بگیرند.

 

درروستای باجگاه بیشتر از دو سوم مردم به موسوی رای داده بودند و از صندوق نیز چنین بیرون آمده بود. به رای خودشان می بالیدند و این را نشانه غرور برای روستایشان میدانستند.

/ 3 نظر / 4 بازدید
هاشم

عنوان نوشته های امروزت نگرانم میکنند. دست و دلم میلرزد. شوری در دل و غوغایی در سرم بیقرارم میکنند. به سالهای دور می اندیشم.سعی میکنم غبار فراموشی را از پس این همه سال از ذهنم بزدایم. جملات را یک خط در میان میخوانم. صورتش را به خاطر نمی آورم. به فوتبال آن سالها میاندیشم. به پیراهنهای سبز تیم مطهری...به اسد به جمشید به عباس...اما نمیدانم چرا علیمراد را فراموش کرده ام...پرویز حتی یک لحظه هم از جلوی چشمانم دور نمیشود. آن لبخند همیشگی اش و آن چشمان درخشانش را به یاد می آورم با آن همه چابکی و چالاکی اش را در زمین فوتبال. لهجه شیرین کرمانشاهی اش را در گوشم میشنوم. از پنجره اتاق کارم به بیرون مینگرم. آسمان ابری و دلگیر است . سکوت سهمگینی فضا را پر کرده است. تا چشم کار میکند درخت است و چمنزار. همه جا سبز است و این سبزی و سکوت دوباره مرا به سبزی پیراهنهای تیم مطهری و آن مرد آرام و استوار پیوند میدهد و چهره ای صبور و رنج کشیده آرام آرام در ذهنم نقش میبندد. علیمراد را به خاطر می آورم اما دیگر اشک امانم نمیدهد... یاد همه یاران رفته به خیر...

hasti

فقط احمدی ژاد

مارال علمداری

سلام دایی فردین من مارالم دختر دایی کاظم از اینکه میبینم برای ابادیمون هم چین چیزی درست کردی خوشحالم یکشنبه مرداد 25