دلتنگی

مدتی میشد که دسترسی به پرشین بلاگ عزیز و دوست داشتنی مشکل شده بود اما امروز که دیدم درسته خیلی خوشحال شدم.

هوا سرد شده و دفتر کار من از هوای بیرون هم سردتره. در چین آب گرم بصورت لوله کشی است و توسط دولت تامین میشود. و تا روز اول نوامبر برای خانه ها و ۱۵ نوامبر برای محل های کار آب گرم وجود ندارد.

هر سال در این روزها به اصطلاح خودمان شیر فلکه را باز میکنند و خانه ها و ادارات گرم میشوند.

یاد یک حکایت لری خودمان افتادم:

مردی پشت بام خانه اش آب جمع میشد. در روزهای بعد از باران نیز به واسطه همین آب جمع شده باز هم ازسقف خانه آب چکه میکرد. رو کرد به خانه و گفت: حداقل مثل هوای بیرون باش و وقتی باران نمی بارد تو نیز چکه مکن.

حالا شده حکایت من و اتاقم که از هوای بیرون سردتر است.


/ 0 نظر / 5 بازدید