توافق هسته ای

ایکاش میشد از مصائبی که تحریم ها بر این مردم و مملکت وارد کرده بود به جزئیات نوشت. هزینه هائی که می بایست خرج آسایش و آرامش این مملکت بشود اما به واسطه تحریم ها سوختند. پروژه هائی که با چند برابر هزینه راه اندازی نشدند و یا اگر شدند با چه مصیبتی و با چه شرایطی.

دست تیم ،قای ظریف درد نکند.

/ 2 نظر / 115 بازدید
محمدکاظم احمدی

سلام جناب فردین خان! لطفا موقع "غام غام" کردن یک بار هم که شده سیل من اینه کن! یکی پشت سرت دائم سیت چراغ ایزنه! کجایی دوست خوش ذوق من؟ چقدر نوشته هایت دلنشین است و چه ساده حس خوب و گرمی لحن شیرین و کلام شیوایت را منتقل می کند. خودت را دوست دارم و نوشته هایت را بیشتر! راستی به "صدای آینه" هم سر می زنی؟