غزه و کودکان بی پناه

حماس بهانه است. آنچه بر مردم مظلوم غزه می گذرد جنایت است، دفاع نیست. حمله به مردم بیگناه است که از ماهها پیش همه راههای غذا، آب، دارو، برق و دیگر احتیاجات ابتدایی را بر آنها بسته اند. دولت اسرائیل وانمود می کند دارد به راکتهای ضعیف و کم اثر حماس با موشکهای اف-16 پاسخ می دهد. بیمارستانهای غزه برای پذیرش مجروحان این جنایت امکاناتی ندارند. غزه باریکه ای است با یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت که دیری است از ساکنانش سلب آسایش شده است. روزهای پایانی سال 2008 داریم غزه را می نگریم که در مظلومیت تاریخی خود غرقه به خون شده و فریادرسی نیست تا به استناد آن همه کنوانسیونهای حقوق بشری که از جان غیر نظامیان حمایت می کند از ساکنان غزه به صورت جدی دفاع کند

/ 0 نظر / 4 بازدید