آقای لیو جیانگ مینگ

دوست عزیزم آقای لیو جیانگ مینگ بعلت سرطان درگذشت. خدا رحمتش کند.

In 2001 when I arrived in China a yang, handsome and polite guy received our team very kindly. The first day was really unforgettable for me and the first reason was Mr. Liu Jiaming.

I have been in SEI office as NIOEC representative for more than 6 years as junior process, senior process engineer and as head of representative office in SARP Project. I saw him some time as political man when talking with Iran Ambassador, as project director when talking about projects and also as minister deputy when talking with Mr. Nemat zadeh as Iranian Oil Minister Deputy.

I can imagine that he promoted, success, decision maker, to instruct, to solve the project issues but I never can imagine that he passed away. But it happens.

Hereby I condolence to his family, my friend in SEI Mr. wang Yi, Mr. Fanxiao, Mr. Xuxiao lu and other  friends in SEI and wish God give patience to his family.

/ 8 نظر / 52 بازدید
R

However I do not know him that is a sad story. Hopefully it will be the last one

تارا

ناراحت شدم[گریه]

مرتضی

فردین جان انشاءالله خودت زنده باشی وروح بلند دوستت نیز در آرامش ابدی .مدت زیادی است که نمی نویسی /البته هم ولایتیهایتان در باجگاه آنقدر مطالب دارند که از رویدادهای شهر ودهات دیگه چیزی نمیمونه. قضیه هک شدنت صحت داره؟

حمید

مه مسلمون بی که خدا رحمتش کنه ؟ بگه روحش شاد!

تارا

تسلیت [ناراحت]

یکی

شریک غمت هستم

خیلی ناراحت شدم [گل]

شیرخان

سلام مهندس مراسم مرحوم آقای بیگ مینگ سینگ .کوچنه تا جمع کنیم بریم سی فاتحه خونی؟؟؟