قلب

رها در پاورپوینتی که درست کرده است نوشته:

 

قلب یک چیزی است که در تن آدم است. قلب

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
وحید

البته شیطان با اون همه ادعا موقعی که خداوند کالبد خاکی انسان را آفرید هر عضوی از بدن انسان را دید کارش را فهمید موقعی که به قلب رسید اندکی درنگ کرد وبا تعجب گفت اگر از جانب این موجود به من آسیبی رسد از ناحیه دهمین قلب است. توصیف واقعی قلب بسیار سخت وپیچیده است .