مهمانان ناجور

دعوا شده بود. دو برادر که دو خواهر را به زنی برگزیده بودند با خانواده همسرانشان دعوایشان شده بود و کار به طلاق و طلاق کشی کشیده بود. داماد ها سوار بر دو قاطر راهی نورآباد می شوند تا به پاسگاه بیایند. زن ها خودشان را روز دادگاه سوار بر دو الاغ می رسانند. دادگاه برای رای نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. دو ژاندارم را برای تحقیق به روستا در پشت کوه می فرستد.

ژاندارم ها سوار بر اسب، دامادان سوار بر قاطر و زن ها سوار بر خر خود را به روستای آب بید می رسانند.

با توجه به فامیلی که با ملا سرمت دارند شام را در خانه ملا سرمست صرف می کنند. بعد از شام ملا سرمست که انسانی است عارف رو می کند به مهمان ها که شما باید بروید. چرا که من یک اتاق دارم. نه زن ها پیش شوهرانشان می خوابند و نه اعتمادی به ژاندارم هست که زن ها را پیششان بخوابانی.

نه خر را با اسب می شود در یک اصطبل بست و نه قاطر را با خر. شما باید تا مقصد در حرکت باشید.

حال بعضی وقت ها فکر می کنم که وضع حال احزاب سیاسی کشورمان هم همین طور است. همیشه باید در حال دعوا باشند. ایستادنی نیست.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
احمدی

سلام حکایت جالبی بود ولی نتیجه گیری آخرت نادرست بود.حکایت احزاب نه چون که حزبی هم اگر هست به نام است نه به معنی حقیقی و بهتر است بگوییم گروه ها .از طرفی ملا سرمست مرد غیرتمندی بود و میهمانان ناجور را که اسباب دردسر بودند سوار بر خر خودشان کرد و از خانه به دیار خودشان راند ولی کو مردمی که با این گروه ها چنین کنند؟! در سفر خوش باشید و ایام به کامتان باد [گل]