دلگیر که هستی منویس

 اگر خواننده هایت را می خواهی شاد باشند، دلگیر که هستی منویس. برای شاد بودنشان بنویس. برایشان بنویس آنروز صبح که باران بارید نم نم و گنجشک کوچکی که لانه کرده بود و آواز می خواند به همه تو چه اندازه خوش گذشت. برایشان بنویس همه تو لبریز هست از خوشحالی زاید الوصفی که برای توضیح دادنش همه کلمات کم هستند. آنقدر برایشان از خوشحالی هایت بگو که ظاهر مغموم تو نتواند فریبشان بدهد. من خوشحالم و آنقدر خوش می گذرد که مجبورم فعلن چیزی ننویسم.

/ 0 نظر / 97 بازدید