اتاترک

پدر ترک. بنیانگذار جمهوری ترکیه. وقتی کمتر از ده سال داشته پدرش را از دست می دهد. برادر ندارد. فرزند ندارد. خواهری داشته است که او هم ازدواج نکرده است و فرزندی ندارد. آتاترک تک بوده است. 

روز 10 نوامبر ساعت 9:05 سالروز مرگ این مرد بزرگ را همه ترک ها رو به پرچم ترکیه هر سال یاد می کنند. 

 

/ 0 نظر / 182 بازدید