خانه گلی و چکه کردن سقف

شخصی خانه ای داشت که سقفش آب جمع میشد و در هنگام باران از سقف آب چکه می کرد. بعد از باران نیز آب که در درون گودال پشت بام جمع شده بود باز چکه می کرد.

رو کرد به سقف خانه و گفت: حداقل مثل هوای بیرون باش. وقتی باران نمی بارد تو هم مبار.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
احسان

من یه دانشجوی اهل یکی از روستاهای ممسنی هستم که در تهران درس میخونم . بعضی وقتا که دلم بنگ میشه یه سر به وبلاگهای همشهریام میزنم. با آرزوی موفقیت روز افزون برای شا و همهی لر زبانهای ایران