خدا و دوست من

دوستی دارم که شصت سال سن دارد و مجرد است. پدر و مارد هم ندارد. هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. می گفت من مانند خدا هستم: لم یلد و لم یولد. نه زاده شده است و نه می زاید. من تعجب

/ 2 نظر / 40 بازدید
علیرضا

سلام چندی اين مثنوی تأخیر شد؟ !

cyrus

البته لم یلد و لم یولد در همین نوراباد زیاد داریم ولی از جهتی دیگر[چشمک][چشمک][چشمک][لبخند]