پرچم

اهتزاز پرچم هر کشوری نمایش روزانه حس میهن دوستی است. در ایران این موجود عزیز بسیار مورد بی لطفی قرار گرفته است. جدیدا" شهرداری تهران در کنار بعضی از بزرگ راه ها پرچم ایران را در گروه های ده تائی قرار داده است. که بسیار زیباست.

اما در بضی از موارد در کنار این پرچم ها تعداد زیادی پرچم با نماد شهرداری نصب شده است که وجود پرچم های ملی را کم رنگ می کند.

کاش پرچم ایران فقط ملی بود و نه ملی مذهبی. کاش بجای کلمه الله کلمه "ایزد" یا "یزدان" قرار داده شده بود.

اگر شما یک نفر از قاره دیگر باشید با دیدن پرچم ایران آیا فکر نمی کردید ایران جزء کشور های عربی است؟

کاش شهرداری در معابر پر رفت و آمد و در بعضی از روز ها پرچم های کاغذی کوچک به دست مردم میداد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید