جعبه علوم

از شاهکارهای آقای بهمن بیگی و مشاورانش یکی هم همین جعبه علوم بود. جعبه ای که ازپلیت ساخته شده بود و درون آن وسایل یک آزمایشگاه کامل قرار داشت. از محتویاتش نفتالین لوله آزمایش دماسنج قطب نما قلیون یک قایق کوچک که با نفت کار میکرد و ... را در ذهن دارم.

نمیدانم آلان برای مدارس عشایری چنین چیزی وجود دارد یا نه؟

از خاطرات دیگر در مدارس عشایری اردوی سالانه ای بود که با حضور همه مدارس در جاده بوان و بالاتر از اسکان عشایر برگزار میگردید. بر روی مقوائی دانسته های خویش را از علوم ریاضی فارسی و...را مینوشتیم و مقوا را با گمبول (فارسی گمبول را نمیدانم) های رنگارنگ ازئین میدادیم.  

هر مدرسه در درون یک یا چند چادر جا داده میشدند و در یک چادر از همه مدارس سوال پرسیده میشد.

امتحانی بود از معلم و دانش آموز. جواب درست دانش آموزان تبسم خوشحالی را به چهره معلم می‌نشاند.

یادم هست تنبل ها را دور از چادر ها جای میدادند و به چادر امتحانات هم راهشان نمیدادند.

/ 0 نظر / 7 بازدید