سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشد.

دیشب چهار شنبه سوری بود. آتشی در وجود چند هزار ساله این مرز بوم. آتشی که باعث غرور و سربلندی این مرز و بوم است. مردمی که علیرغم هزاران تبلیغات منفی از نماز جمعه تا تلویزیون تا نیروی انتظامی و .... باز هم بر فراز آتش ها پریدند تا سرخی بگیرند و زردی بدهند. پریدند تا پرواز کنند. تا بالا بروند. تا آرزوهایشان. جوانانشان پر هیاهو اما آرام قاشق ها را با شرمی شریف به هم زدند تا عشق ایجاد کنند و مهربانی. چهار شنبه آخر سال بود تا برسند به شنبه اول سال. تا عید تا نوروز. تا هفت سین سفره هایشان را سلامتی همه ایرانیان باشد، سربلندی ایرانی باشد، سرافرازی ایانی باشد؛ سرمستی ایرانس باشد؛ ....

 

سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشد. 

/ 0 نظر / 53 بازدید