زلزله آمده بود

اول بلوارسردار چنگل پمپ بنرین خیلی شلوغ بود. سیستم نرم افزاری کارت های بنزین دچار مشکل شده بود. کارت ها یک در میان کار می کردند. مسولین هم درب ورودی را نمی بستند. بلبشوئی شده بود. قبل از من چند نفری نتوانستند بنزین بزنند و رفتند. کارتشان کار نمی کرد. کارت دستگاه دار ها هم ارتباط برقرار نمی کرد. هر کس دنبال راهی برای راه انداختن کار خودش بود. یک نفر که ماشین پژوئی داشت کارتش کار کرد خواهش کردن ده لیتر هم برای من بزنم پولش را هم بدهم اما نداد و 60 لیتر را برای خودش زد. گذشت اصلا" وچود نداشت. پمپ کنای دعوا شد. و باز هم دعوا. کارگر پمپ کنگ خورد بود. حالا تصورش را بکنبد در تهرات زلزله بیاید!

/ 3 نظر / 53 بازدید
امید

ترسیدیم نزدیک بود پا پتی کنیم بدوییم تا تهرون

وحید

خوته ناراحت نکه خدا کریمه یه چی بخه پروتین داره ایسو اگر نظراتمونه پسند نیکنی یه دوری ایزنیم دون بعداظهر ویرگردیم

وحید

آقای مهندس باورت میشد که یه روزی بنزین آزاد بخوای گیرت نیاد بااینکه مجری طرح پالایشگاه بنزین شازند اراک بودید .ناراحت نشو بیا پالایشگاه بنزین نفت ستاره رابه بهره برداری برسون چون تجربه پایشگاه اراک نشان داده که این گره فقط با انگشتان توانمند شما که از مدیران لایق این مرزو بوم هستید باز خواهد شد.