کتاب بیشعوری

به نطر شما کسی که مخزن زباله رو سر کوچه میبینه ولی زباله ها رو باز سر کوچه میزاره دلیلش چیه؟ آیا نمیدونه که این کار بدیه؟ اون میدونه؛ میدونه که زشته؛ خیره بهداشتیه اما باز هم میزاه. به قول کتابی که من همین هفته تمومش کرده اون جاهل نیست بلکه بیشعوره!!

نویسنده: خاویر کرمنت
راهنمای عملی شناخت و درمانِ خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت

این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیح که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود.
نویسنده با شوخ طبعی و یک عالمه ماجراهای ساختگی (اما در واقع بسیار شبیه به اتفاقاتی که هر روز دور و بر ما می افتد) نظریه من درآوردی خودش را مطرح می کند: بیشعوری یک بیماری مسری است و دارد دنیا را تهدید می کند! باید کاری کرد والا بیشعورها دنیا را نابود می کنند.
تعداد صفحات:170
/ 2 نظر / 66 بازدید
مهراد

دروود بی پایان فردین عزیز به رسم سابق که نه!!! اما همچنان دوستت دارم!! خوبی! خانواده چطورن! کتابی که ازش سخن گفتی من ندیدم و نخوندم!! اما ای کاش اون نویسنده و به تاسی اون! خودت به جای بیشعور! از کلمه ی کم شعور استفاده می کردید!!! به نظرم بهتر و جالبتر می نمود! کما اینکه به همون مثالی که اوردی اکتفا می کنم ! اون شخصی مه زباله رو از خونش میاره بیرون! و میذاره سر کوچه حقیقتن بی شعور نیست! که کم شعوره! و ... ارادتی هست نمی دانم ما در یادتیم یا نه! می شناسی یا نه! اما در خاطر ما همه روزه زنده ای و با طراوت دوست دارم بامهر

مسعود علمداری

این کتاب باید دوباره نوشته شود چون نوع بیشعوری ما با تمام دنیا هم فرق می کند.