مرتضی پاشائی

صدایش حزن عجیبی داشت. مانند زندگی خودش. وقتی شاد هم میخواند این حزن و اندوه را میشد در صدایش احساس کرد. سرطان به جانش افتاده بود. مریضش کرده بود به تمام وجودش چنگ انداخته بود اما صدایش نشان از سرطان نداشت صدائی به غایت دلنشین. دیشب دوستدارانش جمع شده بودند جلوی بیمارستان بهمن در شهرک غرب. ساکت همه به یکدیگر نگاه می کردند. دوست داشتند مرتضایشان بلند برایشان بخواند اما افسوس که دیگر مرتضی در این دنیا وجود نداشت. اولین شمع ها را من تارا و رها روشن کردیم. کاش پلیس یاد می گرفت که در اینگونه موارد کنار مردم شمع روشن کند نه شمع ها را خاموش کند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/449222/مرتضی-پاشایی-خواننده-جوان-پاپ-بدرود-حیات-گفت

/ 4 نظر / 64 بازدید
امید

روحش شاد یادش گرامی شب جمعه کنسرتش بندر عباس گذاشته بودن خیلی شلوغ بود مردم هم خیلی ناراحت بودن

سجاد

مهرماه بندر عباس کنسرت داشت وسط کنسرت حالش بد شد خدا رحمتش کند

دوستدار شما

سلام.برادر من بیمارستان امامزاده دروازه اهنی نوراباد نیست که چند هزار نفرجلوش شمع روشن کنند اصلن این کار با فضای بیمارستان و روحیه بیماران همخوانی ندارد.هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. کار پلیس هم تش روشن کردن نیست تش خاموش کردن است.قرار نیست اگر تعدادی از مردم مثلا به مناسبت چهارشنبه سوری در خیابانها و کوچه ها ترقه بازی و فشفشه بازی کردند وایجاد مزاحمت کردند پلیس هم مثل انها ترقه بازی و فشفشه بازی کند یا اگر تعدادی به خاطر فوتبال به خیابان ریختند و وسط خیلبان بزن و بکوب راه انداختند و ترافیک درست کردندپلیس هم اسلحه و بیسیم را کنار گذاشته و همگام با انها در خیابان برقصد.فکر کنم ماموران انتظامی و امنیتی را با کارمندان اداره قند و شکر اشتباه گرفته ای.[وحشتناک]

فرشید

جدا خواننده خوب و خوش صدایی بود خودمم دنبال میکردم کاراشونه اما ما هم زیادی به مرگ ایشون دامن زدیم!!!یه سری حرکت های احساسی که واقعا در نوع خودش عجیب بود در حالی که ما هم مرگ هنرمند خواننده بازیگر فوتبالیست حقوقدان و عالم دینی که تاثیر گذارتر بودند رو دیدیم ولی انگار که نه انگار اتفاقی افتاده اما بین همان مردم قصه مرتضی پاشایی خیلی همه گیر شد!!!چرا !؟