دوست عزیزم آقای یورو شالمی امروز آمده بود و یکی ار مطالب وبلاگ را like  کرده بود. خیلی خوشحال شدم. موسی همه مهندسی را به من یاد داد. با صبر و حوصله همونطور که کار می کرد به من هم یاد می داد. با هم چین بودیم. حدود 100 روز. یکی از بهترین مهندسین فرآیند ایران بود که در پالایشگاه تهران کار می کرد و بعدا" کوچ کرد و رفت آمریکا و در شرکت تکنبپ مشغول شد. خانمش دندون پزشک حاذقی است و دختر خانمش هم دانشجوی پزشکی یکی از دانشگاه های تهران بود. امانوئل پسرش پرسپولیسی بود مثل خودم. لازم دونستم قدر دان زحمات موسی یرو شالمی باشم چه آن چیزی که به من یاد داد و چه آن خدماتی که به کشور کرد.