دستانمان کماکان از مدال کوتاه است.

دلمان خوش بود به پرتاب دیسک که نشد. حالا مانده کشتی آزاد و هادی ساعی تا خدا چه خواهد.

سفارت خانه به مناسبت نیمه شعبان مراسم آبرو مندی را برگزار کرده بود که ورزشکاران المپیکی هم حضور داشتند. تارا با بسکتبالیست ها و هادی ساعی عکس گرفت. آقای امیر رضا خادم هم بودند.

هرچند این برنامه خوب بود اما هنوز انتقادات نسبت به تهیه بلیط و حضور ایرانیان در ورزشگاه ها نسبت به سفارت خانه وجود دارد.

در دوران حکومت آقای خاتمی که بسیار دوستش دارم (عید نوروز سال ٨٠) کاردار فرهنگی برای بیان یک جوک پشت میکروفن قرار گرفت. با کمال تعجب در حالیکه خانواده ها حضور داشتند و از سفارت خانه دیگر کشور ها نیز حاضر بودند ایشان یک جوک با مضمون جنسیتی و سکسی بیان کردند.

حالا در حکومت آقای احمدی نژاد که خودش برای تشویق ورزشکارن ملی پوش در تمرینات آنها با لباس ورزشی شرکت می کند سفارت خانه چنین ضعیف عمل کرده است.

با هادی ساعی صحبت کردم که خیلی امیدوار بود. کاش میتوانستم کمکش مبارزه کنم تا برنده شود.

این پسره امریکائی هم آدم جالبی است. فلیپس امریکائی بتنهائی ٨ مدال طلا گرفت. بعد از آخرین مدال که با اختلاف ٠.٠١ ثانیه بدست آمد از میان خبرنگاران و مردم گذشت تا مادرش و دوست دخترش را ببوسد. برخورد مادرش هم خیلی جالب بود.