داشتن ۳ عید در یک سال و نو شدن سال هر چند ماه یکبار جالب است.

اول سال نومیلادی که ۳۵ روز پیش بود و حالا سال نو چینی ها (۶ فوریه) و عید نوروز عزیز نیز در راه است.

سال نو چینی شما مبارک باد. امسال سال موش است. موش هم خوب است و هم بد.

سفارت ایران یک دوره مسابقه مینی فوتبال برگزار کرده بود که تیم ما دوم شد.

کلاس دوم راهنمائی بودم و برای برنامه های بیست و دو بهمن با کمک محمد رضا غفاری و حمید علمداری تصمیم گرفتیم که آدمک امریکا را درست کنیم و در روز بیست و دو بهمن آتش بزنیم. شلوار و بلوزی داشتم که کهنه شده بودند. از کارخانه برنج سفید کنی مرحوم حاج شیرزاد غفاری پدر محمد رضا سبوس برداشتیم. بلوز و شلوار را پر از سبوس کردیم. خیلی شبیه خودم شده بود و خیلی هم وزنش سنگین بود. فردا با زحمت فرآوان در راهپیمائی روی دوش حملش کردیم و آتشش زدیم. آدمک آمریکا سوخت با شادی کودکانه ما.

سرودی بود که تمام مدارس می خواندند:

بیست و دو بهمن

بیست و دو بهمن

روز نجات میهن

روز از خود گذشتن

.....