خوب بود با گلهای وحيد هاشميان ايران برنده شد و الا اين ژاپنی  ها کلی شرط از من برده بودند و مجبور بودم کلی در اين کشور گرون پول خرج کنم. ولی تيم ايران به اندازه تيم شاهين باجگاه هم بازی بلد نيست. اگه با تيم شاهين بازی ميکرد حداقل ۳ تا گا ميخورد. نميدانم چرا اين مربی احمق زندی را تعويض کرد و کلی اين گزارشگر ژاپنی تعجب کرد اما تعويض کريمی چون بريده بود و يه کارت هم داشت خيلی خوب بود.

البته از جامعه لر ها هم ابراهيم  ميرزاپور دروازبان بود که کارش خوب است اما فکر نکنم هرگز عابدزاده بشود. از اهالی شهر کرد و پسر خاله سهيل علی نژاد است که در پالايشگاه تهران است کار ميکند.

فوتبال نورآباد با سيدابولحسن موسوی شناخته ميشود و از روزی که من ياد دارم ايشان برای تربيت بدنی نورآباد زحمت ميکشيدند و از قديم با تيم پرسپوليس بازی ميکردند. در آن زمان (سالهای ۶۰) دو تيم مطرح در فوتبال نورآباد پرسپوليس و صنعت نفت بودند که در تيم صنعت نفت آقايان صادق موسوي، بهرام خداپرست،  پرويز خرمائي، اعظم اسکندر پور و ........بودند. و در تيم پرسپوليس آقايان موسوی و برادران عسکری بازی ميکردند. و بعدا تيم صنعت منحل شد و تبديل شد به هلال احمر که آقايان چشم براه و شيروانی در آن بازی ميکردند.

از تيم های روستا تيم الفتح از قلعه کهنه،‌ شاهين از باجگاه،‌طالقانی از پل فهليان،‌بهمنيار از باباميدان تيم های مطرح بودند.