خیلی برام سخته بعضی ها این چیز ها را نمی فهمند:

1- آمریکا با مزه اوباما واقعا" لذیذ تز از آمریکا با مزه ترامپ است. اوباما برای برداشتن تحریم ها و انجام برجام خیلی زحمت کشید. اینکه مثلا" شاید آقای ترامپ برای سوریه مواضع نزدیکتری به ایران داشته باشد خوب است اما اینکه ترامپ میخواهد ایرانی باشد که مواضعش نردیک یا دور باشد از آن مهمتر است.

2- روحانی با برداشتن برجام نقش خودش را در تاریخ ایران و جهان گذاشت. مثل شاعرانی که فقط با یک شعر هم شاعر بودند. مثلا" حافظ فقط اگر یکی از غزل هایش را هم می سرود شاعر بزرگی بود. برجام راه نفس کشیدن ملت مارا آزاد کرد.

3- شعار شعار شعار. امروزه شعار های مسولان ما در اینکه ما در دنیا چنانیم و چنان در آلودگی کلان شهر ها مشخص است. شهرهائی آلوده که به هزاران دلیل که هر هزارش به مسولین و دولتیان بر می گردد آلودست. عدم توجه به زیر بنا ها و فقط شعار دادن دلیل اصلی هزاران مشکلی است که ما در بخش هوا، خاک، آب و .... داریم.