از شرکت های بزرگ چینی دو نفر مهمان داشتم که بردمشان شب یکی از رستوران های تهران. در فضائی شاد و با موزیکی ملایم. همه چیز به غایت زیبا و نحوه پذیرائی بسیار محترمانه بود. خانم هائی با لباس محلی شمالی به استقبالمان آمدند و خوش آمد گفتند. میز ها و نحوه چینش آنها با وسواس خاصی طراحی شده بودند. 

مهمانان خیلی خوشحال بودند و اظهار میداشتند که واقعن باور نمی کنم که ایران باشم. تصور خیلی بدی از ایران داشتم. اما این چند روزه که آمده ام واقعن متعجب شده ام. حتما" سعی میکنم که خانواده و فرزندانم را هم بیاورم.

این تصویری که از ایران ساخته اند، اول محصول بعضی از اعمال و رفتار خودمان است و بعد هم دشمنانمان که نقشه اصلی آنها ایران هراسی است.