نیل آرمسترانگ Neil Armstrong  فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی است که روی کره ماه قدم گذاشت.

وی در ۵ اوت ١٩٣٠ در واپاکونتا، اوهایو آمریکا به دنیا آمد و طی مأموریت تاریخی آپولو ۱۱ در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ (۲۹ تیر ۱۳۴۸) روی کره ماه قدم گذاشت. آرمسترانگ در لحظه تاریخی که قدم روی کره ماه گذاشت، جمله معروف خود را گفت: « این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است»؛ جمله ای که گمان می رود همیشه در یادها بماند.
 
من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم. وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم.

اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم، بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی می کردم. از آن فاصله، رنگ و نژاد و ملیتی نبود.

 
ما بودیم و یک خانه گرد آبی...

با خود گفتم: انسان ها برای چه می جنگند؟

 
شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام دارایی ام و کره زمین  با آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من اشک ریختم... .
 

نیل آرمسترانگ در ۲۵ اوت ۲۰۱۲ در اوهایو از دنیا رفت.