مادرم خیلی به چشم زخم اعتقاد دارد. رفته بودیم دکتر برای معاینه چشمش. تابلوی علائم را که نگاه می کرد جهت علائم را بعضی وقت ها درست و بعضی وقت ها اشتباه می گفت. با او صحبت کردم که چه شده مگر درست نمی بینی؟ گفت همه اش را هم نمی شود درست گفت. دکتر چشمم می زند که این خانم با حدود 70 سال سن چشمش این همه خوب می بیند!!!!

حالا این روزها بعضی از کاندیدای مجلس چنان از خودشان تعریف می کنند که آدم نگرانشان میشود که چشم نخورند. آقا مواظب سلامتی خودتان باشید. از خودتان تعریف که می کنید به چوب و تخته هم بزنید. شما سرمایه های این مملکت هستسد و ما طرفدارانتان نگران سلامتی شما !!!