دور هم جمع شده بودیم تا رسم و آئین کهنی را جشن بگیربم. زحمت های فراوانش برای فهیمه بود که می بایست بپزد و پذیرائی کند. اما دور هم بودن آن هم به مناسبت و برای شادمانی همیشه خوشحال کننده و لذت بخش است. "شب" همیشه نماد تاریکی و ظلم بوده اما شب یلدا ؛ نماد دور هم بودن، دوستی و دوست داشتن است. شعر حافظ خواندن و لذت بردن است. الحق هم حافظ بعضی وقت ها جوابی می دهد که مپرس. تلویزیون هم گویا عاقل شده بود. البته قرار بود که عادل فردوسی پور در این شب مصاحبه ای با دکتر ظریف انجام بدهد که مسولان تلویزیون که اصولا" با ظرافت مشکل دارند تشخیص دادند که با "حداد" مصاحبه نماید و مصاحبه ظریف الظرفا به شبی با مخاطب کمتر تغییر زمان بدهد. اصلن هم دلیلش به سلائق سیاسی مدیران صدا و سیما بر نمی گردد!!!!