دوست و همکلاسی عزیزم در دوران دبیرستان که الان بروبیائی در زمین شناسی دارد در مصاحبه در خصوص فرو چاله ها صحبت کرده بود. با توجه به حساسیت موضوع که نگرانی ملی محسوب میشود بخشی بهمراه لینک مربوطه را اینجا آورده ام.

 

فروچاله ها چندی است که مهمان ناخوانده دشت‌های فارس شده‌اند، فروچاله هایی که اغلب ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و از کشاورزی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی نشأت‌گرفته‌اند.

به گزارش مهر، اخیراً فروچاله‌ای به عمق ۸۰ متر در منطقه «ایج» ایجادشده که باعث شد محققان سازمان زمین‌شناسی ضمن بررسی ابعاد آن، نسبت به خطرات احتمالی ریزش اطراف فروچاله نیز هشدار بدهند.

طهمورث یوسفی با اشاره به اینکه فروچاله مذکور در شهرستان استهبان به وجود آمده است، گفت: رشد جمعیت همراه با گسترش بی‌رویه بهره‌برداری از آب در حوزه کشاورزى و صنعت، با اثرات نامطلوب زیادى هم ازنظر کمى و هم کیفى منابع آب همراه بوده است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/545633/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF