تائیر برجام بر امورات مملکتی بر کسی که اندک دستی برآتش اقتصاد، کار، پروژه و غیره داشته باشد اصلا" پوشیده نیست. تحریم ها باعث بیکاری و عقب ماندگی اقتصادی ما شده اند و همان کاغذ پاره هائی که صهیونیست ها میلیارد ها دلار خرج امضاء و تصویب آنها کردند مملکت را به چنین رکود و تورمی رسانده اند. ارزش پول مملکت را در عرض کمتر از شش ماه به یک چهارم تقلیل دادند. حالا با مذاکره های فراوان و تلاش و حمایت همه مسولان کشوری و صرف هزینه های زیاد در نبردی دیپلماتیک به جائی رسیده ایم که اگر چه به قول آقای ظریف آرمانی نیست ، اما مطلوب می باشد. مجلس شورای اسلامی هم دو روز قبل با رای مثبت خود برجام را تائید کرد. در این میان رفتار بعضی نماینده ها قابل بحث است. من خیلی راحت میتوانم نماینده ای را که رای منفی داده است درک کنم. بخاطر منافع حزبش ، منافع شخصیش، بخاطر منفعتی که او می داند و من با بیست و اندی سال تجربه های بین المللی و غیره نمی دانم، رای منفی داده است. اما نماینده ای که رای ممتنع در این حساس ترین موضوی 20 سال اخیر کشور داده است با صندلی خالی مجلس چه فرقی میکند؟ یعنی اگر صندلی خالی هم رای میداد همین نتیجه را داشت.

به نظر من یکی از بهترین معیار ها برای رای دادن در مجلس آینده میتواند همین لیست برجام باشد. من به شخصه به آنهائی که به برجام رای نداده اند و رای منفی داده اند و یا ممتنع داده اند رای نخواهم داد.