1- نام نویسی کرده بودم برای حج عمره. اگر چه قلبا" زیارت خانه خدا آرزوی هر مسلمانی است اما منطقا" و با توجه به توهین هائی که از طرف عربستانی ها به ایرانی ها روا میشود همشه با خودم در جنگ بودم که بروم یا خیر. حالا به روشنی اعلام میکنم که نمی روم. برای اعتراض به رفتار همیشه نژاد پرستانه اعراب؛ ضدیت با ایرانی ها؛ بخاطر پرچمی که بحرینی ها بعد از بازی فوتبال به نفع عربستان گرداندند ؛ بخاطر جزیره های سه گانه و بخاطر هزاران هزار دشمنی و عداوت دیگر به عربستان نمی روم حتی اگر خانه خدا در آن باشد. اینکه مسولین ما تمامی دشمنی های عربستان را نادیده گرفته اند و فقط موقعی که به نوجوانان این مرز و بوم تعرض شد به خود آمدند و بعضی ها که هنوز کاروان دار هستند نیامده و نخواهند آمد جای بسی تعجب است.

 

2- مقام معظم رهبری در سفر به مشهد از دعای همیشگی برای ایشان در شروع هر پروازی ابراز ناخشنودی و دستور به برداشتن آن داده اند. همیشه همین دعا؛ عکس های بزرگ درون استادیوم که آدم را یاد حکام عرب می اندازد که عکس هایشان را بزرگ در استادیوم می گزارند و .... احساس بدی به اکثریت شنوندگان و بینندگان میداد. تقریبا" مطمئن هستم که ایشان خیلی از این کارها را قبول ندارد و در صورت مشاهده برخورد خواهد کرد. به قول آقای مطهری اگر که بعضی ها ایشان را به ضدیت با ولایت فقیه محکوم نکنند.

 

3- خوشحالی و امیدواری به آینده را در مردم میتوان دید. اگر سال نکو را از بهارش بتوان پیش بینی گرد ؛ پیش بینی میشود سال خوبی در انتظار ایرانیان باشد. توافق هسته ای ، باران های بهاری پیام آور سال نکو خواهد بود.