این روز ها صحبت از پتروشیمی ممسنی زیاد به گوش می رسد. این خودش خیلی خوب است چرا که در دید قرار می گیرد و مسولان را وادار می کند جوابگو باشند. نامه آقای دکتر احمدی هم که به صورت سرگشاده بود و با ایمیل برای افراد بسیاری و از جمله بنده ارسال شده بود (خطاب به آقای دکتر شفیعی نماینده محترم) هم در پست های قبلی آورده ام. آقایان در جریان پروژه بصورت دقیق هستند. دوست داشتم آقای دکتر شفیعی هم جوابی بدهند ولی تاکنون که ندیده ام. تخصص بنده هم که پروژه و مخصوصا" پروژه های نفتی است. در خصوص پروژه ها و بطور خاص  پروژه پتروشیمی ممسنی موارد ذیل را میتوان گفت:

1- سهامداران پتروشیمی چه کسانی هستند؟ چه مقدار سرمایه تا کنون آورده اند؟ آیا غیر از سهامی که به مردم فروخته اند و سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دولت) آورده ای داشته اند؟

2- برای سهامداران عمده؛ پتروشیمی ممسنی در چه جایگاهی قرار دارد؟ آقایان چند واحد مشابه دارند؟ این پتروشیمی کار چندمشان است؟

3- از چه منابعی قرار است فاینانس تامین گردد؟ آیا خط اعتباری چین که تاکنون 38 پروژه مجوز استفاده از آن را گرفته اند نمی توانست برای این پروژه نیز استفاده گردد؟ آیا اقدامی از صندوق توسعه ملی شده است؟ آیا آقای استاندار محترم فارس از وضعیت پروژه اطلاع دقیق دارند؟

4-آیا قرار است که حط دوم فاینانس چین که در حال گشایش است استفاده گردد؟

5- روش اجرای پروژه را چه کسی تعیین می کند؟ E یا EP یا EPC .... به چه شکلس خواهد بود.

بهتر است مسولان محترم شهرستان بهمراه استاندار محترم با برگزاری جلسات ماهانه نسبت به اجرای پروژه پیگیر باشند.