ب ز ؛ این روز ها این دو حرف از حروف الفبا معنای خاصی پیدا کرده است. می گویند ب ز بیش از 30000 میلیارد تومان بدهکار سیستم بانکی و وزارن نفت است. ب ز اما مرا یاد گله داری و بز می اندازد. معروف ترین جمله که بز در آن کاربرد دارد هم این ضرب المثل است. " یک بز گر گله ای را گر می کند" حالا نمی دانم گله کر بوده است و بز را گر کرده است  و یا همین یک بز گله را گر کرده است. پیدا کردن اولین بز گر که گله را گر کرده خیلی سخت است. مثل ماجرای مرغ و تخم مرغ.