ما که درگیر پروژه ها هستیم و سیاست نمیدانیم حدسمان این است که وضع دارد خوب میشود. حالا میشود امید داشت که بتوان برای تعدادی از هم شهریان عزیز کار پیدا کرد. جلسه هائی که داریم با مسولین آبادان من هم مثل آنها تمام تلاشم را میکنم که از نیروهای بومی برای پروژه جدید پالایشگاه آبادان که مسولیتش را به من داده اند استفاده نمایم. اما به همه آنها گفته ام که نورآبابد ممسنی را باید از حومه های آبادان دانست. همه ما و ملت ایران به آبادان و خوزستان بدهکاریم. من به سهم خودم دارم تلاش میکنم تا با زنده کردن این پروژه و ساخت پالایشگاهی جدید به جای پالایشگاه موجود که حالا دیگر دارد به آثار باستانی تبدیل میشود خدمتی هرچند کوچک انجام بدهم. تصمیم دارم از روزی که پروژه شروع بشود تا انتهایش یک وبلاگ درست کنم و جریانات روزانه را بنویسم. البته اگر من مدیر باشم و عوض نشوم.

پس آبادان و پالایشگاه آبادان باز هم زندگی کن که ما تصمیم گرفته ایم بسازیمت دوباره ای وطن.