از امروز من؛ فهیمه؛ تارا و رها تصمیم گرفتیم که وبلاگ رو با هم بنویسیم. تارا بیشتر دوس دارد ورزشی بنویسد. رها هم دوس دارد از مطالب بچگانه  و قصه های کودکانه استفاده کند. من و فهیمه هم در باره ممسنی خواهیم نوشت. البته همه این حق را دارند که در باره مسائل اجتماعی هم بنویسند. قرار است مطالب را شبانه بنویسیم. من و تارا وظیفه تایپ کردن را خواهیم داشت. البته رها نیز کمک می کند.

این اولین مطلب خانوادگی ما بود. از امروز پرسپولیس را هم در کلمات کلیدی وبلاگمون خواهیم داشت. خانواده ما همگی پرسپولیسی هستیم. البته بخاطر سلطان تکنیک ایران و بامرامترین فوتبالیست ایران هم به تراکتورسازی و علی کریمی احترام می گذاریم.