سروران و دوستان معزز و فرهیخته ام سلام و درود بیکران
 
تاریخ سرزمین ما کتاب رنج های تلخ و "تصنیف روزهای شیرین ویاداور تلاش ها و فداکاریها و سختی ها و حماسه ها و شکست های قوم ماست.هر تصمیم کوچک و بزرگی و هر عمل خرد و درشتی و هر نظر ارزشمند و بی مغزی میتواند در رهگذر زمان به تاریخ و تقدیر و زندگی و روزگار ما ادباری و یا شکوهمندی و عزت و جلال و نجات ببخشد.مشروطیت  هم مشق سترگ و تصمیم جلیلی بود که مدیون ذهن زیبا و خلاق و بیدار و فرهیخته روشنفکران و علمای ما بود.امروز هم در استمرار ان راه روشن و ناگزیر ما از ازمون های بزرگی چون دوم خرداد و سال 88 گذشته ایم.خاطرات و خطرات این فصول سخت در چشم و دل و نگاه ملت و تاریخ مانده است و چراغی است فرا راه ما که :موجیم که اسودگی ما عدم ماست.و یا :هر انکس که ناموزد از روزگار -نیاموزد از هیچ اموزگار
.به هر روی در این فراز تازه تاریخ ما با انبوه ناکامی و مطالبه و تقاضای سیاسی و اقتصادی و احتماعی و معنوی روبرو هستیم وراه مصلحانه و مدرن و ناگزیر و مختوم ما انتخابات است.شرکتی از سر دریغ و درد و امید............انتخابات پیش رو از همین جنس است.ما نه میتوانیم سکوت کنیم و نه پس بنشینیم ونه بی کنشی نوخواهانه صحنه را به رقیب بدهیم.
چاره امروز زور و پهلوانی نیست -باید اندیشید
 
اینجانب بنا به وظیفه فردی و ملی و اجتماعی و با توجه به تحصیلات(فوق لیسانس علوم سیاسی)و تجربیاتم(23 سال کارشناسی و مدیریت)دز استانداری تهران برای شورای شهر تهران نامزد شده ام وضمن اینکه خویش را ذیل نیروهای ترقی خواه اجتماعی و اصلاح طلبان میدانم اما در عمل اجتماعی و سیاسیم فضیلت و سلامت و قانون و علم و اعتدال و مشورت اساس کار است.به عرف وبه سنت اخلاقی جامعه پایبندم .ضمن پوزش و شرم از مزاحمت از جنابعالی تقاضای حمایت و مساعدت دارم و امیدوارم این پیام را به سایر دوستان هم بفرستید.پیشاپیش سپاسگزار و قدرشناس عنایت ان عزیز گرامی هستم.
با احترام  سیاوش شهریور