به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ طی حکمی از سوی معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ "عبدالرضا مرادی" به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل این سازمان منصوب شد. پیش از این "محمد احمد بارونی" مدیرکلی دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک را بر عهده داشت.