سمینار مدیریت مهندسی در پروژه های بزرگ
سمینار مدیریت مهندسی در پروژه های بزرگ در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی پالایشگاه امام خمینی (ره)‌شازند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، این سمینار باهدف شناخت مسیرهای بحرانی پروژه به همراه استانداردهای کیفیتی ،‌برقراری جریان اطلاعات بین اعضاء، رفع به موقع نیازمندی های خرید، ساخت و راه اندازی برگزارشد.
در این سمینار مهندس فردین علمداری،رئیس مهندسی طرح در دو بخش تئوری و کاربردی به بررسی مسائل مهندسی در ابر پروژه ها به ویژه طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره)‌شازند، با توجه به تجربیات پروژه های ایرانی و استفاده از آخرین متون علمی پرداختند.
بنا براین گزارش ، این سمینار روز سه شنبه 29 فروردین ماه سال جاری در محل طرح توسعه پالایشگاه شازند برگزار شد.