برای یکایک شما سالی سرشار از خوشی های و لذت های زیاد آرزومندم. آرزومندم به کارتان علاقه داشته باشد؛ به زندگی تان عشق بورزید ؛ فرزندانتان در زیر سایه شما و سایه پدر و مادرتان بالای سرتان باشد.