شنبه نوایی دوست همه بود. دوست من هم بود. سازمیزد بی نظیر. ویلون می نواخت بی مانند. حلا شنبه در میان ما نیست. خدادش بیامرزد.

درگذشت استاد شنبه نوایی بزرگ مرد موسیقی سنتی ممسنی را به همشهریان عزیز و همچنین دوستداران موسیقی سنتی تسلیت عرض می نماییم . . .


    

زیبایی و گیرایی و سبک خاص هنر نوازندگی استاد شنبه نوایی بر هیچ یک از ما مردم ممسنی و حتی مردم شهر ها و استان های اطراف پوشیده نیست و می توان به جرات گفت نوازندگی بسیار زیبای ایشان بوده که تاکنون موسیقی زیبا و سنتی سازو نقاره رو در بین مردم منطقه شاداب و سرزنده نگه داشته است *خصوصاً ساز سحر ایشان که هرگز از یادها نخواهد رفت* . . .
روحش شاد و یادش گرامی . . .