دوست عزیزی پیشنهاد داده بود که به جای ؛ شهرستان نورآباد ممسنی؛ بنویسم شهرستان ممسنی. دیدم که کاملا درست میگوید و من هم درستش کردم. با تشکر از این دوست عزیز از دوستان دیگر هم میخواهم کمک کنند.

من حقیقتا آدم با سوادی نیستم و این از نوشته های من هم معلوم است. آخرین باری که کتاب خوانده‌ام یادم نیست بقول عمویم هر درس خوانده ای که باسواد نیست. من مهندس خوبی هستم اما...

پس از نصیحت های خود مرا بی بهره ننمائید.