از دیگر مواردی که در اطلاعیه تیره عمله از طایفه بکش آمده است؛ خرید زیور آلات توسط خانم ها میباشد. از دوشیزگان خواسته شده است تا با دوری از خرید طلا و جواهرات اضافی از همین ابتدا؛ شریک زندگی خود را درک کرده و در ساختن زندگی یار و مددکار همسرخود باشند. به قول فهیمه که عروسی سلطنتی انگلیس را نگاه میکرد؛ میگفت عروس هم حجابش بهتر از خیلی از عروس های ایرانی است؛ هم ادب و وقارش؛ و هم زیور الات خیلی کمی را دارد.

در این اطلاعیه همچنین خانواده ها را به اعتماد متقابل و درک درست ار مقدار مهریه دعوت کرده است. خاطر نشان شده که زیاد بودن مهریه عامل ثبات خانواده ها نیست. کما اینکه مهریه تمام خانم های بالای 40 سال قلعه بجی به 500 سکه طلا نمی رسد و در بین آنها حتی یک طلاق نیر وجود ندارد. اما در بین جوانان با مهریه های 1000 تائی طلاق فراوان است.

آنها خانم را توصیه کرده اند که از خرید لباس های گران قیمت و اضافی خودداری کنند و از چشم و همچشمی بپرهیزند.