کار پسندیده ای که از تیره عالیوندی ها شروع شد با صدور اعلامیه از طرف تیره عمله ادامه پیدا کرد. اعلامیه جدید با صبر و حوصله بیشتری نوشته شده است و نکات بیشتری را در خود دارد. در ابتدای اعلامیه بدرستی نوشته شده است که این اعلامیه از طرف ریش سفیدان تیره عمله است تا احساس نشود بجای همه شهرستان تصمیم گیری میکنند. هر چند اطمینان دارم که بزودی بقیه نیز دست بکار خواهند شد.

من متن با فرمت WORD این اطلاعیه را نداشتم و بنابراین مجبورم همه را برایتان تایپ کنم. حتما" ظرف یکی دو روز آینده متن را تایپ میکنم تا در وبلاگ قرار بدهم.